sito cima roda

Cima roda

Quota 2125 mt.

Frequenze

145.550 Mhz Shift -600 Khz Sub 123 Hz

432.56250 Mhz DMO MMC=222 MNC=30 GSSI=22232

1297.300 Mhz Shift -6 Mhz Sub 123 Hz

Ricevitore ADS-B 1090 Mhz Call: T-LIPB41

12 Tratte WiFi 2,4 Ghz e 5 Ghz

foto